07/06/17 10:56

Kế hoạch thi Kiểm sát viên năm 2017.

        Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-VKSTC ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, Trưởng các phòng nghiệp vụ thông báo Kế hoạch số 60/KH-VKSTC ngày 29/5/2017 đến toàn thể các cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện đăng ký danh sách dự thi.

       Cán bộ, công chức căn cứ hướng dẫn về đối tượng tham gia dự thi, điều kiện, tiêu chuẩn để đăng ký dự thi. Các đơn vị tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đăng ký dự thi các ngạch Kiểm sát viên gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 20/6/2017 để tổng hợp báo cáo Uỷ Ban kiểm sát xem xét, quyết định.

       Ghi chú: Kế hoạch số 60/KH-VKSTC ngày 29/5/2017 của Viện KSND tối cao  về tổ chức thi tuyển kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2017 và các thông tin về thi tuyển Kiểm sát viên năm 2017 sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phần Chuyên mục - Thi kiểm sát viên 2017.

      Các đơn vị tải kế hoạch thi tuyển kiểm sát viên năm 2017 tại đây: to chuc thi tuyen KSV.PDF     

 

 

 

 

Lên đầu trang