08/08/16 11:51

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2016 - VKSND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

VIỆN KSND TỐI CAO                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU            Bà Rịa –Vũng Tàu, ngày 08 tháng 8  năm 2016                  

   Số:  423 / TB-VKS

                                                                                          


                                                                   THÔNG BÁO
                              TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM  2016


Thực hiện Quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 92/QĐ-VKSTC ngày 25/7/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR - VT thông báo tuyển dụng công chức như sau:
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tuyển dụng 06 công chức, trong đó:  04 ( bốn ) công chức nghiệp vụ Kiểm sát, 01(một) công chức Kế toán, 01 ( một ) công chức Văn thư.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống tại Việt Nam;
- Có đơn xin dự tuyển và cam kết công tác lâu dài trong ngành Kiểm sát nhân dân;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:
+ Về chiều cao: Từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ;
+ Về cân nặng: Từ 50 kg trở lên đối với nam và từ 45 kg trở lên đối với nữ;
+ Không dị hình, dị tật, khuyết tật, nói ngọng.
- Yêu cầu về độ tuổi: từ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ 18 đến 30 tuổi đối với nữ.
-  Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
+ Về nghiệp vụ Kiểm sát: phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành Kiểm sát hoặc chuyên ngành Luật;
+ Về nghiệp vụ kế toán: phải tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán;
+ Về nghiệp vụ Văn thư: phải tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Văn thư;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B; chứng chỉ tin học trình độ B;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, không vi phạm quy định của Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu do VKSND tỉnh cung cấp;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của địa phương nơi người dự tuyển thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh; bản sao chứng minh thư nhân dân, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
Lưu ý: - Các bản sao giấy tờ, khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để đối chiếu, cung cấp số điện thoại để liên hệ.
            - Thí sinh không trúng tuyển không trả lại hồ sơ.

* Các môn thi và hình thức thi:

+ Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Môn ngoại ngữ: Thi viết
+ Môn tin học: Thi thực hành trên máy

3. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức

* Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức như sau:

a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
b. Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
d. Người có bố đẻ, mẹ đẻ hoặc cả bố đẻ và mẹ đẻ là công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân ( kể cả người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng thêm 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.
đ. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các điểm a, b, c, d trên đây thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/8/2016 đến hết ngày 09/9/2016 ( trong giờ hành chính ).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT. Địa chỉ: 326 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, tp Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

5. Thời gian tổ chức sơ tuyển và thi tuyển

- Tổ chức sơ tuyển: Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Tổ chức thi tuyển: Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT. Điện thoại: 064.3721732 bấm số 138.

Tải file đính kèm: Tuyển dụng công chức-Báo BRVT.doc

Đơn đăng ký dự tuyển cc.doc
      
Nơi nhận:                                                                                           VIỆN TRƯỞNG
- Vụ 15 ( b/c );                                                       
- Báo BR - VT ( đăng báo );
- Trang tin điện tử VKS tỉnh BR-VT;                                                         (Đã Ký)
- Lưu. 


                                                                                                                  Lê Thị Đầy

Lên đầu trang