Trang chủ / Giới thiệu / Phòng 1

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ AN NINH, MA TÚY, KINH TẾ VÀ THAM NHŨNG, CHỨC VỤ (PHÒNG 1).

 

Trưởng phòng: Đồng chí Ma Quang Lâm

 

1- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:    

Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma tuý và kinh tế, chức vụ theo qui định của Bộ luật hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự.

- Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố giác tội phạm trong các lĩnh vực nêu trên do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, hoặc do các cơ quan khác: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển tiến hành một số hoạt động điều tra;

 - Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố; nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Viện kiến nghị, kháng nghị kịp thời những vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan trong công tác giải quyết án…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

 

2- Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng Phòng: Đồng chí Ma Quang Lâm

- Phó phòng: Đồng chí Nguyễn Việt Hà

                       Đồng chí Hoàng Thúy Hằng

Tổng số biên chế của phòng là 08 đồng chí


3. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 1, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543.721732 -131.

Lên đầu trang