Trang chủ / Giới thiệu / Phòng 8

PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN (PHÒNG 8)

 

Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Hữu Dương

   

     1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

      - Nâng cao chất lượng công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện đối với khâu công tác đơn vị quản lý. Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

      - Kiểm sát việc tuân thủ pháp luật về thời hạn tạm giữ, tạm giam; thực hiện nghiêm việc trực tiếp kiểm sát định kỳ và đột xuất Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam; tăng cường kiểm sát theo từng chuyên đề cụ thể; kiểm sát chặt chẽ các trường hợp bị kết án phạt tù nhưng chưa thi hành, trường hợp trốn thi hành án, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và hoãn chấp hành án phạt tù, các trường hợp xét miễn, giảm hình phạt tù. Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong việc xét giảm án và đặc xá cho phạm nhân, xét duyệt hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

      - Kiểm tra, rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, để hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh; hướng dẫn kỹ năng phát hiện vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị.

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số biên chế của phòng là 07 đồng chí

- Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Hữu Dương;

- Phó trưởng phòng: Đồng chí Lê Hưng Công;

                                 Đồng chí Lê ThanhTùng.

 

3. Thông tin liên hệ: Phòng 8,  trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 105-124

Lên đầu trang