Trang chủ / Giới thiệu / Thanh tra - Khiếu tố

THANH TRA_KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI,

TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

 

Chánh Thanh tra: Đồng chí Trương Văn Sinh

 

  1.Chức năng nhiệm vụ:  

Phòng thanh tra_kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực hoạt động tư pháp;

- Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

- Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tp về công tác khiếu tố;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức và người lao động trong Ngành KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp;

- Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của VKSND;

- Quản lý, theo dõi việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra án hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công.


2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số biên chế của Phòng hiện tại là 04 đồng chí:

- Chánh Thanh tra: Đồng chí Trương Văn Sinh;

- Phó Chánh Thanh tra: Đồng chí Thái Bá Dũng;


3. Thông tin liên hệ: 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 326 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung ,TP Bà Rịa
ĐT: 0643.721732 - 139

Lên đầu trang