Trang chủ / Giới thiệu / VKSND huyện Xuyên Mộc

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

 

Viện trưởng

Đ/c Nguyễn Đăng Chiến

 

1.Về vị trí địa lý:

     Phía Đông giáp huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, phía Bắc giấp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, phía Nam giáp Biển đông, phía Tây giáp huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ. Có diện tích tự nhiên rộng nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 64.342.74 ha, dân số khoảng 137.318 người. Toàn huyện được chia thành 12 xã 01 thị trấn gồm: xã Phước Tân, Hòa Bình, Hòa Hưng, Bàu Lâm, Tân Lâm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bông Trang, Bưng Riềng, Bình Châu, Phước Thuận và  thị trấn Phước Bửu.

 

2.Quá trình thành lập:

     Huyện Xuyên Mộc nói chung và Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc nói riêng trước đó thuộc tỉnh Đồng Nai được thành lập năm 1976; đến tháng 8/1991 theo nghị quyết của Quốc hội về việc tách nhập địa giới hành chính các tỉnh, theo đó huyện Xuyên Mộc trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  và Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc cũng được thành lập trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho đến nay theo quyết định số 133/QĐ-V9 ngày 30/10/1991 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


3. Về chức năng, nhiệm vụ:

    Chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc được quy định tại Điều 137 của Hiến pháp 1992 và tại Điều 1 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

 

4. Cơ cấu tổ chức:

    Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc được cấp trên phân bổ 12 biên chế. Trong đó: có 3 đồng chí lãnh đạo, 6 kiểm sát viên, 1 kiểm tra viên, 01 chuyên viên và 1 kế toán. 

   Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Đăng Chiến.

   Phó viện trưởng: Đồng chí Lê Văn Thiên.

                               Đồng chí Nguyễn Trí Dũng.

 

5. Địa chỉ liên hệ:  Số 266 Quốc lộ 55 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

                                Số điện thoại: 0643.874.163, 0643.771.026; số fax: 0643.771.026.

Lên đầu trang