Trang chủ / Giới thiệu / VKSND Thị xã Phú Mỹ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ

Viện trưởng

Đ/c Bùi Ngọc Sơn

 

      1. Về vị trí địa lý:
      Thị xã Phú Mỹ (trước đây là huyện Tân Thành) nằm ở phía tây bắc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía đông giáp huyện Châu Đức, phía tây giáp TP. Vũng Tàu và duyên hải của TP Hồ Chí Minh, phía nam giáp TP. Bà Rịa, phía bắc giáp huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, được thành lập theo Nghị định số 45/CP ngày 02/6/1994 của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động kể từ ngày 15/8/1994. Khi thành lập, huyện Tân Thành bao gồm 01 thị trấn và 07 xã với tổng diện tích tự nhiên là 337,9434Km2, dân số 92,219 người.

     Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ nằm trong Khu hành chính thị xã Phú Mỹ, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


      2. Quá trình thành lập:

     Ngày 15/8/1994, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành được thành lập trên cơ sở tách ra từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành (Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành cũ tách ra thành Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức và Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Bà Rịa.)

 

     3. Chức năng, nhiệm vụ:

     Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

 

      4. Cơ cấu tổ chức:

     VKSND huyện Phú Mỹ có 15 biên chế. cụ thể như sau: 03 Lãnh đạo (01 Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng), 05 Kiểm sát viên, 05 Chuyên viên, 01 Kế toán và 01 Bảo vệ .

   - Viện trưởng: Đồng chí Bùi Ngọc Sơn.

   - Phó Viện trưởng: Đồng chí Phan Phúc Huy.

   - Phó Viện trưởng: Đồng chí Đặng Quang Nam.

    5. Thông tin liên hệ:

     Địa chỉ: VKSND thị xã Phú Mỹ, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
     Điện thoại cơ quan: 0254.3895.069          Fax: 0254.3895.069

Lên đầu trang